"Tor"


SP&GIC S*Jondalars Tor blev Supreme Premier på Ädelkattens utställning 121208.